LESMATERIALEN OVER WATER

Hier vind je een overzicht van de verschillende lesmaterialen over het thema WATER in mondiale context, gerangschikt volgens doelgroep (kleuter > lager onderwijs > secundair onderwijs) en beschikbaar voor Gentse scholen.

 

Doe de Gloob

Voor wie?  tweede en derde kleuterklas

Wat? De kleuters gaan samen met handpop Gloob de uitdaging aan om meer te leren over de wereld. Gloob brengt verhalen uit Senegal, Ecuador en de Filipijnen. Met de materialen in de reiskoffer van Gloob gaan de kleuters zelf aan de slag en werken ze rond de thema’s hout, (seizoens)groenten en vissen. ‘Doe de Gloob’ is een boeiend mondiaal en duurzaam avontuur dat kleuters leert om zorg te dragen voor de aarde en haar bewoners.

Prijs: €140 + verzendkosten (€ 12)

Beschikbaar: bestellen bij Djapo via info@djapo.be of 016/ 29 21 27

 

Brochure ik wil water

Voor wie? oudste kleuters en 1ste graad lager onderwijs

Wat? Hoe kan het watergebruik bij ons en in de leefwereld van kinderen in het Zuiden aan bod komen? Hoe werk je met foto’s over watersituaties? Hoe breng je het recht op zuiver drinkwater aan bij 4-8jarigen? Hoe werk je het thema ‘water’ concreet uit aan de hand van het vierstappenplan? Antwoorden op deze vragen en veel praktische tips vind je in onze brochure.

Prijs: € 8 + verzendkosten (€3)

Beschikbaar: bestellen bij Djapo via info@djapo.be of 016/ 29 21 27

 

Fotoreeks kinderen en water

Voor wie? oudste kleuters en 1ste graad lager onderwijs

Prijs: €8 + verzendkosten (€3)

Beschikbaar: bestellen bij Djapo via info@djapo.be of 016/ 29 21 27

 

Kaartenset werelddagen: wereldwaterdag

Voor wie? oudste kleuters en lager onderwijs

Wat? In dit doosje vind je 75 werkvormen voor Wereldwaterdag, Dag van de Fair trade of een werelddag die je zelf kiest. Samen met je leerlingen ga je filosoferen, ontdekken jullie hoe systemen in elkaar zitten en hoe je op die manier anders naar de wereld kan kijken. En naar bepaalde problemen. Jullie leren ook creatieve oplossingen bedenken. Alles wordt stap voor stap uitgelegd.

Prijs: € 20 + verzendkosten (€ 8)

Beschikbaar: bestellen bij Djapo via info@djapo.be of 016/ 29 21 27

 

Nieuwe blinde wereldkaart A0

Voor wie? kleuter en lager onderwijs

Prijs: € 4 + verzendkosten (€2,50), met gratis downloads

Beschikbaar: bestellen bij Djapo via info@djapo.be of 016/ 29 21 27

 

Posterreeks ‘Water, een vitale levensbron’

Voor wie? lager onderwijs en secundair onderwijs

Wat? Ben je leerkracht en wil je met de posterreeks ‘Water, een vitale levensbron’ aan de slag op school? GoodPlanet helpt je op weg met methodieken voor het lager onderwijs en het secundair onderwijs. Je kan ook een medewerker van GoodPlanet in de klas uitnodigen voor een workshop bij de posterreeks.
Wil je meer te weten komen over de thema’s die via de prachtige beelden aan bod komen, lees dan zeker ook het infodossier. Per poster ontdek je interessante waterweetjes, boeiende uitspraken, levendige getuigenissen, interviews met waterexperts en haalbare tips voor duurzaam watergebruik.

Meer info en alle downloads ›

www.goodplanet.be/nl/jongeren-scholen/posters.php

 

Boek Gloob&Teo, het zeemonster

Voor wie? eerste lezers (en zoekers)

Wat? Een duurzaam boekje voor zeerobbers en waterengeltjes.

Gloob en Teo gaan naar zee. Kastelen bouwen, zwemmen en genieten van de zon. Maar een golf spoelt hun strandspeeltjes mee in het water. Al snel ontdekken Gloob & Teo dat de zee meer verbergt dan water alleen. Op de zeebodem ligt een groot zeemonster op de loer. Het wordt steeds groter en het gaat nooit meer weg. De visjes vragen Gloob & Teo om hulp. Kunnen onze helden de visjes helpen en de zee bevrijden van dit grote monster?

Prijs: € 12,95 + verzendkosten (€ 6)

Beschikbaar: bestellen bij Djapo via info@djapo.be of 016/ 29 21 27

 

H2O pictogrammen

Prijs: € 15 + verzendkosten (€3)

Beschikbaar: bestellen bij Djapo via info@djapo.be of 016/ 29 21 27

 

Fotoset Victor in Peru

Voor wie? kleuters + 1ste leerjaar

Wat? Maak aan de hand van tien kleurrijke foto’s kennis met de zesjarige Victor. Hij woont in een dorp in de bergen in Peru en krijgt te maken met de gevolgen van watervervuiling. Bij de fotoset krijg je een handleiding voor de leerkracht met concrete verwerkingsactiviteiten. De foto’s zijn ook geschikt om je lokaal in te kleden.

Prijs (exclusief verzendingskosten): €7,5

Beschikbaar: bestellen bij Studio Globo via info@studioglobo.be of 02/520 05 30. De fotoset kan opgestuurd worden (dan worden verzendingskosten mee aangerekend) of opgehaald worden bij Studio Globo (Studio Globo Gent, Doornzelestraat 15, 9000 Gent, 09 234 04 13, gent@studioglobo.be).

 

Wereldlesidee

Voor wie? lager onderwijs

Wat? Met Wereldlesidee breng je zelf thema’s uit wereldoriëntatie en de actualiteit in de klas. De lessen zijn zo opgebouwd door Djapo dat je ze kant-en-klaar kan gebruiken of eigen accenten kan toevoegen. Gratis, eenvoudig te downloaden, met achtergrondinformatie en interessante links. Voor alle graden van de lagere school.

Prijs: gratis te downloaden via www.wereldlesidee.be

Verwijzing naar WATER?

 

De Gloobfanfare

Voor wie? alle graden lager onderwijs

Wat? Dit kant-en-klare lespakket rond ecologie en klimaat wordt al jaren actief gebruikt in scholen. Via onderwerpen als afval, water, natuur, energie, vervoer en handel ontdekken kinderen de betekenis van onze ecologische voetafdruk en de onderlinge relatie tussen mens, milieu en economie. Wereldreiziger Gloob daagt kinderen uit om zichzelf en hun omgeving wakker te schudden en deel te nemen aan de grote Gloobfanfare.

Prijs: € 80 + verzendkosten (€ 12)

Beschikbaar: bestellen bij Djapo via info@djapo.be of 016/ 29 21 27

 

Lespakket Wonen en Leven in Peru

Voor wie? 3de graad lager onderwijs

Wat? ‘Wonen en leven in Peru’ is een mondiaal project voor de derde graad lager onderwijs. De leerlingen maken aan de hand van verschillende werkvormen kennis met twee leeftijdsgenoten in Peru: Thais uit de hoofdstad Lima en Luiz uit het Andesdorp Pataypampa. De rijke geschiedenis van Peru en de erfenis ervan worden op muzische wijze verkend. Via webexpedities en een bordspel worden de leerlingen specialisten in de grondstoffenproblematiek en waterschaarste in Peru. Duurzame ontwikkeling komt in een notendop aan bod en leerlingen ontdekken wat het betekent om wereldburger te zijn.

Het lesmateriaal ‘Wonen en leven in Peru’ bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, een leerlingenboekje, een mediapakket met didactisch materiaal en een bijhorende website.

Prijs (exclusief verzendingskosten):

Handleiding voor de leerkracht (een leerlingenboekje inbegrepen): €13

Leerlingenboekje: €2,4

Huur mediapakket: €23/week

Beschikbaar: bestellen bij Studio Globo via antwerpen@studioglobo.be of 03/2352076.

 

Lespakket Wonen en Leven in India

Voor wie? 3de graad lager onderwijs

Wat? India komt vaak in de actualiteit met beelden van natuurrampen, menselijke ellende of exotische vakantiebestemmingen. Hoe de mensen daar werkelijk wonen en leven, kom je meestal niet te weten. Daar kan je met dit project een antwoord op geven.

De leerlingen maken kennis met de familie, vrienden, hobby’s en dromen van drie Indiase leeftijdsgenoten. De verwachte verschillen tussen hier en daar worden doorgeprikt met beelden die de leerlingen niet automatisch met India associëren.

Centraal in het project staat ‘Dabba’, het leerlingenboekje. Een dabba is een luchbox en wordt gebruikt als metafoor voor India. Elke schaal bevat een ander aspect van de Indiase cultuur. Al proevend van de verschillende gerechten dring je dieper en dieper door in het hart van de Indiase samenleving.

Het derde hoofdstuk van het lespakket gaat over waterproblematiek op het Indiase platteland: ‘Gokken op water’.

Prijs (exclusief verzendingskosten):

Handleiding voor de leerkracht (een leerlingenboekje inbegrepen): €13

Leerlingenboekje: €2,4

Huur mediapakket: €23/week + verzendingskosten

Beschikbaar: bestellen bij Studio Globo via roeselare@studioglobo.be of 051/22 11 03

 

Zuid-noord klimaatspiegel

Voor wie? tweede en derde graad TSO en BSO. Een aantal activiteiten zijn ook geschikt voor ASO.

Wat? Lespakket over klimaatsverandering en een interactieve website

Zuid-Noord Klimaatspiegel biedt een lespakket over de klimaatsverandering alsook een interactieve website voor zowel leerkrachten als leerlingen. Op de website klimaatspiegel staan filmpjes en achtergrondinformatie die in de klas gebruikt kunnen worden. Met de lesactiviteiten uit het lespakket kan men één of meerdere lesuren aan het thema besteden. Er is een mogelijkheid om het ruime aanbod te gebruiken binnen verschillende vakgebieden, zoals voor een les aardrijkskunde, PAV, zedenleer/godsdienst, ecologie, ethiek, … . Er worden ook tips aangereikt om zelf een klasproject rond klimaat op te starten. De website en het lespakket werden uitgewerkt ism GoodPlanet Belgium en PROTOS.

Prijs: gratis

Beschikbaar: het lespakket kan gedownload worden op de site van Protos http://protos-educatief.be/lespakketten-workshops of via of op de website van Zuid-Noord Klimaatspiegel

 

Troubled waters – educatief pakket

Voor wie? tweede en derde graad secundair onderwijs

Wat? Fotograaf Dieter Telemans trok de wereld rond met z’n fototoestel. Hij stelde vast dat er op vele plaatsen op deze aarde problemen zijn gelinkt aan water, en legde ze vast op de gevoelige plaat. Eén voor één vertellen de foto’s een aangrijpend verhaal.

Dieters beeldmateriaal vormde de basis voor een hele reeks educatieve projecten: een tentoonstelling, een jongerenparlement, een workshop én dit lespakket. Het brengt de waterproblematiek op een heldere en activerende manier in de klas.

Verschillende thema’s worden aangesneden: water en conflicten, water en landbouw, water en klimaatverandering, water en kansen en waterbeheer, de millenniumdoelstellingen, … Door de verscheidenheid aan werkvormen kan je de activiteiten ook inpassen in verschillende lessen (wetenschappen, talen, godsdienst/zedenleer) en onderwijsvormen (tso, bso, aso, kso).

Het volledige pakket is momenteel niet meer verkrijgbaar. Een aantal elementen eruit zijn echter nog bruikbaar. Je kan ze downloaden via onderstaande links.
Ook kan je het pakket ontlenen in de Mundo-Bib. (www.goodplanet.be/nl/mundo-bib.php)

 

48 foto’s www.goodplanet.be/docs/troubled-waters/fotos_A5_DVD.pdf
5 posters www.goodplanet.be/docs/troubled-waters/Poster_DVD_A2.pdf
een handleiding voor de leerkracht www.goodplanet.be/docs/troubled-waters/boekje_leerkracht_NL.pdf
bijbehorende werkblaadjes voor de leerlingen www.goodplanet.be/docs/troubled-waters/A4-werkkbladen_NL.pdf
analyseschema voor het rollenspel www.goodplanet.be/docs/troubled-waters/Analyseschema-A3_NL.pdf
het boekje ‘Alle water van de wereld’ www.goodplanet.be/docs/troubled-waters/TW-boekje-A5_NL.pdf