Om een activiteit in te schrijven voor Belmundo moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen:

Tijdstip
Belmundo-activiteiten vinden plaats in Gent tussen 1 en 31 maart.

Thema
Belmundo stelt jaarlijks een thema centraal. Er is altijd een duidelijk inhoudelijke link met internationale solidariteit of de Noord-Zuidverhoudingen.

Sensibiliseren, maar ook activeren
Naast sensibiliseren leggen we de klemtoon op activeren: het publiek door bewustwording aanzetten tot engagement en verandering van het eigen consumptiegedrag. Activiteiten staan open voor iedereen (dus niet beperkt tot eigen leden), zijn niet louter commercieel en gaan verder dan enkel fondsenwerving of consumptie.

Vernieuwende activiteiten
Meer dan vroeger willen we ook vernieuwing stimuleren: activiteiten die op één of andere manier bijzonder zijn en daardoor de aandacht van het brede publiek kunnen trekken.

Samenwerken
Belmundo wil organisaties doen samenwerken bij de organisatie van activiteiten. Samenwerking rond eenzelfde thema vereenvoudigt de communicatie over de campagne en kan organisaties stimuleren om eens buiten de reguliere werking te treden.

De Belmundo stuurgroep bewaakt de kwaliteit van het aanbod. De screening gebeurt na het afsluiten van de inschrijvingsperiode en vóór het samenstellen van het programma. Indien een activiteit niet voldoet aan de basisvoorwaarden kan de stuurgroep suggesties doen om de activiteit bij te sturen zodat ze wel in het programma kan opgenomen worden.